Vytisknout

Informační výchova – Informační gramotnost

Velikost textu

1. Průběh kurzu

Informační výchova FSI je e-learningový kurz pro studenty prvních ročníků (je zařazen v letním semestru) a poskytuje základní informace pro rozvoj jejich informační gramotnosti.

Kurz probíhá pouze v elektronické podobě v systému Moodle. Je rozdělen do deseti kapitol a na každou kapitolu je vyhrazen 1 týden.

Každé pondělí je zpřístupněna jedna kapitola, která obsahuje textové studijní opory, ukázkové animace, videa a odkazy na doplňující materiály. Kapitola je zakončena testem nebo úkolem, za jejichž splnění získávají studenti body.

Desátý týden obsahuje závěrečný test, který prověří všechny nabyté znalosti.

Za úspěšné zvládnutí získávají studenti 1 kredit.

2. Osnova kurzu

1. týden: Úvod do IVIG
2. týden: Kreativní techniky + Efektivní čtení
3. týden: Vyhledávání informací
4. týden: Informační instituce
5. týden: Zdroje odborných informací
6. týden: Hodnocení informací
7. týden: Organizace informací + Time management
8. týden: Bibliografické citace a citování
9. týden: Tvorba odborné práce
10. týden: Závěrečná kapitola = závěrečný test

3. Podmínky zápočtu

Z celého kurzu je možné získat celkem 100 bodů. Pro obdržení zápočtu je třeba získat ze závěrečného testu minimálně 10 bodů a dohromady z celého kurzu 70 bodů.

4. Výstupní znalosti

Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni:

  • vyhledat a vybrat potřebné relevantní zdroje informací
  • znát a používat své oborové informační zdroje v klasické i elektronické podobě
  • umět efektivně používat různorodé vyhledávací nástroje
  • využívat pro studium a praxi informační služby knihoven
  • rozumět etickým a právním otázkám ze světa informací a informačních technologií
  • správně citovat

5. Registrace do kurzu

Registrace není nutná, předmět je zapsán do elektronického indexu studenta automaticky.

primi sui motori con e-max

Areálová knihovna
Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně
Technická 2, 616 69 Brno
místnost A4/214a

Tel.: 541 142 172 (vedoucí knihovny); 541 142 183 (kancelář); 541 142 182 (výpůjční pult)
Sigla: BOD 026
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.