Vytisknout

Vyhledávání knih a článků vyhledávačem Primo

Velikost textu

Primo je jednotné vyhledávací rozhraní, které je propojené s knihovním katalogem. Prohledává elektronické informační zdroje (články, příspěvky ze sborníků, e-knihy), knihy a časopisy z knihoven VUT, závěrečné práce a publikace z Digitální knihovny VUT a vybrané volně dostupné elektronické informační zdroje. 

Na úvodní stránce je nabídnuto pole pro jednoduché vyhledávání. Systém vyhledává všechna zadaná slova, pokud mezi nimi nejsou použity operátory OR nebo NOT. Pro vyhledávání přesných frází lze použít uvozovky. Primo také podporuje zástupné znaky (? pro nahrazení 1 znaku, * pro jeden nebo více znaků).

V jednoduchém vyhledávacím okně můžete zadat výraz pro hledání a vybrat si, jaké zdroje mají  být prohledávány. Roletka se objeví, jakmile začnete do pole psát.

pokrocile hledani 2 

V režimu pokročilého vyhledávání je možno vyhledávat v jednotlivých polích (název, autor atd.) a vyhledávání omezit podle data vydání, typu materiálu a jazyka.

Můžete si určit, v jakých zdrojích má být konkrétně hledáno – zda ve všem, nebo jen v Katalogu VUT (dokumenty, které jsou ve fondu knihoven VUT), Digitální knihovně VUT (digitálním repozitáři dokumentů vznikajících na VUT – najdete zde vysokoškolské závěrečné práce, publikační činnost pracovníků VUT, časopisy vydávané VUT) či v Online zdrojích (databáze předplacené univerzitou + vybrané volně dostupné zdroje).

 

v cem vyhledavat

 

V seznamu výsledků ihned jasně vidíte, jaký druh dokumentu byl nalezen.

clanek upr

kniha upr

patent upr

zaverecna prace upr

 

Primo je plně integrováno s knihovním systémem Aleph a nahrazuje tak čtenářský katalog dosud používaný na VUT.

Pokud chcete najít knihu, která se nachází v knihovnách VUT, je pro následné hledání jednodušší zvolit jako oblast vyhledávání pouze záložku Katalog VUT. Do vyhledávacího pole zadáte některý z údajů o knize a kliknete na ikonu lupy.

Zobrazí se seznam výsledků, se kterými jde dále pracovat pomocí nabídky v levé části obrazovky. Výsledky si můžete zpřesnit podle data, tématu, autora nebo sbírky=knihovny, ve které se dokument nachází. Jestliže si primárně nezvolíte pouze knihovní katalog a budete hledat ve všech zdrojích najednou (pomocí záložky „Vše“), nabídka v levé části obrazovky se rozšíří o další možnosti zpřesnění.

vysledky upr


Nalezené výsledky lze také seřadit podle různých kritérií (relevance, data, autora a názvu).

razeni upr


Můžete se také setkat s tím, že dokument se nachází jak fyzicky ve fondu knihovny, tak v online verzi buď v Digitální knihovně VUT nebo v některé z databází.

dva zdroje dostupnosti upr


U každého vyhledaného záznamu hned zjistíte, zda je dokument v některé knihovně dostupný. Pokud se chcete podívat, zda si můžete knihu  půjčit také v naší knihovně, klikněte na živý odkaz s názvem knihovny.

dostupnost vice knihoven upr


Následně vidíte informace o tom, ve kterých knihovnách knihu naleznete.

umisteni ruzne fakulty 1


Abyste zjistili, zda je kniha volná k půjčení, jakou má signaturu, na jak dlouho si ji můžete půjčit, případně do kdy je vypůjčená - klikněte za řádek s knihovnou, která Vás zajímá.

umisteni FSI

V Areálové knihovně FSI najdete malý volný výběr, ale většina knih je stále uložena ve skladu. Pokud si chcete půjčit nějakou knihu, je potřeba si pro obsluhu studovny přichystat signaturu. Signatura je značka (složená z čísel, písmen nebo obojího), která určuje umístění knihy v knihovně. Bez signatury tedy knihovník nemůže knihu ve skladu vyhledat. Každá knihovna si vytváří vlastní signatury a jejich podoba se odvíjí od způsobu řazení knihovního fondu. V naší knihovně najdete signatury typu MK 12115, MKD 620, MF 1614 apod. 

 signatury dostupnost upr


Jak se v zobrazených jednotkách správně zorientovat, jak poznat co si lze nebo naopak nelze půjčit, je ukázáno na následujícím příkladu:

pujcena kniha upr

pujcena kniha 1 upr

pujcena kniha 2 upr

 

Pokud hledáte konkrétní knihu, je dobré si uvědomit, že kniha mohla být vydána i vícekrát – v různých letech. V tom případě stejný titul nenajdete v seznamu výsledků pod sebou, ale Primo zobrazí jen jedno vydání a o existenci dalších vydání informuje upozorněním. Jednotlivá vydání se zobrazí až kliknutím na název nebo odkaz o počtu vydání!

Uvedeme si konkrétní příklad. Hledáte skripta pana profesora Janíčka Pružnost a pevnost I. Na obrázku vidíte nalezený výsledek.

vic verzi upr


Teprve kliknutím na název nebo údaj o počtu verzí se zobrazí záznamy všech vydání.

vic verzi 1

 

 Digitální knihovna VUT je centrální repozitář dokumentů vznikajících na VUT, který je zpřístupněn prostřednictvím systému DSpace.

digitalni knihovna upr

Lze zde najít vysokoškolské kvalifikační práce, publikační činnost pracovníků VUT, časopis Události na VUT (dříve Události), odborné časopisy vydávané fakultami a také teze doktorských a habilitačních prací, inaugurační přednášky a vědecké spisy. 

Pokud zvolíte vyhledávání v online zdrojích, prohledává Primo odborné databáze, které má VUT předplaceny. Databáze obsahují články, příspěvky ze sborníků, e-knihy a další užitečné zdroje informací. Primo hledá také v oborových repozitářích a dalších volně dostupných zdrojích odborných informací na internetu. Abyste se dostali co k největšímu počtu dokumentů, je lépe se do systému přihlásit.

 V levé části se nachází sloupec s nabídkou na rozšíření nebo zúžení nalezených dokumentů.

Pro rozšíření výsledků můžete využít nabídky Zobrazit i články bez plného textu:

uprava plny text

Pro zúžení si můžete nechat zobrazit jen recenzované časopisy nebo dokumenty s plným textem. A v případě, že hledáte v záložce „Vše“, tak se vám objeví i možnost nechat si zobrazit tištěné verze knih dostupné v knihovnách VUT:

recenzovane nerecenzovane dostupne upr

Závěrečná práce může mít dvojí umístění


digitalni knihovna a prezencni upr


V Digitální knihovně VUT (online přístup) nebo se nachází fyzicky v některé z knihoven VUT.

zaverecna prace dostupnost upr

 

 

 

 

 

primi sui motori con e-max

Areálová knihovna
Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně
Technická 2, 616 69 Brno
místnost A4/214a

Tel.: 541 142 172 (vedoucí knihovny); 541 142 183 (kancelář); 541 142 182 (výpůjční pult)
Sigla: BOD 026
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.