Vytisknout

Skenování

Velikost textu

Umístit dokument/vložit USB flash-disk
Otevřít kryt a umístit dokument na sklo skeneru (skenovanou stranou dolů). Zasunout flash-disk do portu.

Otevřít program MP Navigator EX 2.0
Kliknout na ikonu MP Navigator EX 2.0 (nachází se v levém dolním rohu monitoru). Zvolit možnost "Foto/Dokumenty".

Vybrat
V poli "Typ dokumentu" zvolit požadovaný typ dokumentu.

Kliknout na tlačítko skenovat
Spustí se skenování.

Dialogové okno
Postupovat podle pokynů v dialogovém okně.

Úprava dokumentu
Dokument označit a pro úpravu využít možnosti v horní liště.

Uložení dokumentu
Naskenované dokumenty lze ukládat pouze na flash-disk! Zvolit nožnost "Uložit" nebo "Uložit jako PDF". Uložit do => procházet => počítač => vyměnitelný disk E: => ULOŽIT

Ukončit
Po ukončení (uložení) vyjmout flash-disk z PC a zavřít program pro skenování.

Skener nevypínat.
Ostatní funkce skeneru (copy, e-mail) jsou blokovány.

 

primi sui motori con e-max