Vytisknout

Vyhledávání knih a článků vyhledávačem Primo

Velikost textu

Primo je jednotné vyhledávací rozhraní, které je propojené s knihovním katalogem. Prohledává elektronické informační zdroje (články, příspěvky ze sborníků, e-knihy), knihy a časopisy z knihoven VUT, závěrečné práce a publikace z Digitální knihovny VUT a vybrané volně dostupné elektronické informační zdroje. 

Na úvodní stránce je nabídnuto pole pro jednoduché vyhledávání. Systém vyhledává všechna zadaná slova, pokud mezi nimi nejsou použity operátory OR nebo NOT. Pro vyhledávání přesných frází lze použít uvozovky. Primo také podporuje zástupné znaky (? pro nahrazení 1 znaku, * pro jeden nebo více znaků).

Můžete si určit, v jakých zdrojích má být konkrétně hledáno – zda ve všem, nebo jen v Katalogu VUT (dokumenty, které jsou ve fondu knihoven VUT), Digitální knihovně VUT (digitálním repozitáři dokumentů vznikajících na VUT – najdete zde vysokoškolské závěrečné práce, publikační činnost pracovníků VUT, časopisy vydávané VUT) či v Online zdrojích (databáze předplacené univerzitou + vybrané volně dostupné zdroje).

V režimu pokročilého vyhledávání je možno vyhledávat v jednotlivých polích (název, předmět atd.) a vyhledávání omezit podle data vydání, typu materiálu a jazyka.

V seznamu výsledků ihned jasně vidíte, jaký druh dokumentu byl nalezen.

Primo je plně integrován s knihovním systémem Aleph a nahrazuje tak čtenářský katalog dosud používaný na VUT.

Pokud chcete najít knihu, která se nachází v knihovnách VUT, je pro následné hledání jednoduší zvolit jako oblast vyhledávání pouze záložku Katalog VUT. Do vyhledávacího pole zadáte některý z údajů o knize a kliknete na tlačítko Hledat.

Zobrazí se seznam výsledků, se kterými jde dále pracovat pomocí nabídky v levé části obrazovky. Výsledky si můžete zpřesnit podle data, tématu, autora nebo sbírky=knihovny, ve které se dokument nachází. Jestliže si primárně nezvolíte pouze knihovní katalog a budete hledat ve všech zdrojích najednou (pomocí záložky „Vše“), nabídka v levé části obrazovky se rozšíří o další možnosti zpřesnění.

Pokud si zvolíte pro oblast hledání záložku „Vše“, na následujícím obrázku vidíte, jak se zobrazí dokument, který se nachází v některé z knihoven VUT a jak se zobrazí dokument z online zdroje.

Nalezené výsledky lze také seřadit podle různých kritérií (relevance, data, oblíbenosti, autora a názvu).

Můžete se také setkat s tím, že dokument se nachází jak fyzicky ve fondu knihovny, tak v online verzi buď v Digitální knihovně VUT nebo v některé z databází.

U každého vyhledaného záznamu hned zjistíte, ve které knihovně je dokument dostupný. Pokud se chcete podívat, zda se nachází také v jiné knihovně VUT, rozklikněte nabídku Umístění.

Následně vidíte informace o tom, ve kterých knihovnách knihu naleznete, jakou má signaturu, na jak dlouho si ji můžete půjčit (kolonka „Výpůjčka), zda je k dispozici, případně do kdy je vypůjčená (kolonka „Dostupnost“).

V Areálové knihovně FSI není volný výběr. Většina knih je uložena ve skladu. Pokud si chcete půjčit nějakou knihu, je potřeba si pro obsluhu studovny přichystat signaturu. Signatura je značka (složená z čísel, písmen nebo obojího), která určuje umístění knihy v knihovně. Bez signatury tedy knihovník nemůže knihu ve skladu vyhledat. Každá knihovna si vytváří vlastní signatury a jejich podoba se odvíjí od způsobu řazení knihovního fondu. V naší knihovně najdete signatury typu MK 12115, MKD 620, MF 1614 apod. 

Jak se v zobrazených jednotkách správně zorientovat, jak poznat co si lze nebo naopak nelze půjčit, je ukázáno na následujícím příkladu:

  1. Jednotka má status prezenčně, to znamená, že si ji lze půjčit pouze do studovny
  2. Jednotka je k dispozici a můžete si ji půjčit na 4 týdny
  3. Jednotka je půjčená do 4. 3. 2015
  4. Jednotka je dlouhodobě deponována na ústavu, u výpůjčního pultu si můžete vyplnit žádanku a my se pokusíme vám zprostředkovat výpůjčku

Pokud hledáte konkrétní knihu, je dobré si uvědomit, že kniha mohla být vydána i vícekrát – v různých letech. V tom případě stejný titul nenajdete v seznamu výsledků pod sebou, ale Primo zobrazí jen jedno vydání a o existenci dalších vydání informuje v pravém horním rohu. Jednotlivá vydání se zobrazí až kliknutím na název nebo odkaz o počtu vydání!

Uvedeme si konkrétní příklad. Hledáte skripta pana profesora Janíčka Pružnost a pevnost I. Na obrázku vidíte seznam nalezených výsledků. Teprve kliknutím na název nebo údaj o počtu vydání se zobrazí záznamy všech vydání.

 Digitální knihovna VUT je centrální repozitář dokumentů vznikajících na VUT, který je zpřístupněn prostřednictvím systému DSpace.

Lze zde najít vysokoškolské kvalifikační práce, publikační činnost pracovníků VUT, časopis Události, odborné časopisy vydávané fakultami a také teze doktorských a habilitačních prací, inaugurační přednášky a vědecké spisy. 

Pokud zvolíte vyhledávání v online zdrojích, prohledává Primo odborné databáze, které má VUT předplaceny. Databáze obsahují články, příspěvky ze sborníků, e-knihy a další užitečné zdroje informací. Primo hledá také v oborových repozitářích a dalších volně dostupných zdrojích odborných informací na internetu. Abyste se dostali co k největšímu počtu dokumentů, je lépe se do systému přihlásit.

 V levé části se nachází sloupec s nabídkou na rozšíření nebo zúžení nalezených dokumentů.

Pro rozšíření výsledků můžete využít nabídky Zobrazit i články bez plného textu:

Pro zúžení si můžete nechat zobrazit jen recenzované časopisy, nebo dokumenty s plným textem. A v případě, že hledáte v záložce „Vše“, tak se vám objeví i možnost nechat si zobrazit jen knihy dostupné v knihovnách VUT:

Závěrečná práce může mít dvojí umístění:
V Digitální knihovně VUT (repozitář VUT)kdy "Zdroj: 420BUT DSpace" znamená, že je dokument uložen v Digitální knihovně

nebo se nachází fyzicky v některé z knihoven VUT:

 

 

 

primi sui motori con e-max