Vytisknout

Skenování

Velikost textu

1. Skenovaný materiál položte na sklo skeneru lícovou stranou dolů, tzn. textem, který chcete skenovat.

2. Na skeneru zmáčkněte tlačítko "SCAN".

3. Otevře se okno, kde se automaticky naskenuje náhled stránky.

4. Dokument se Vám automaticky uloží na plochu počítače do adresáře označeného datem skenování.

5. V okně SKEN-1 nastavte jednotlivé požadované parametry.

6. Zvolte možnost "SKENOVAT".

7. Zobrazí se další okno, kde si můžete mimo jiné zvolit možnost převodu dokumentu do PDF, odeslání obrázku e-mailem nebo ukládání na vlastní USB Flash disk. Pokud nebudete volit další nabízené kroky, okno můžete zavřít.

8. Pro skenování dalších stran klikněte na ikonu "SKEN-1" v okně, které zůstalo otevřené. 

9.  Naskenované dokumenty si nezapomeňte uložit na svoje uložiště.

10. Předvod do PDF: V dialogovém okně "MP Navigator..." zvolte všechny naskenované obrázky, které chcete do PDF převést (uložit) a v levém sloupci klikněte na PDF, zvolte možnost "Vytvořit/upravit soubor PDF". Krok potvrdíte zvolením "Uložit všechny stránky".

primi sui motori con e-max