Vytisknout

Co je vlastně PRIMO?

Velikost textu

Primo je jednotné vyhledávací rozhraní - vyhledávač, univerzální nástroj, který umožňuje prohledávat většinu informačních zdrojů, které má student či zaměstnanec VUT v Brně k dispozici. Odpadá tak zdlouhavé vyhledávání v jednotlivých zdrojích obsahu.

Co vše Primo prohledává?

  • Elektronické informační zdroje
    • články, příspěvky ze sborníků, e-knihy – zdroje placené univerzitou, tzn. databáze, které bylo nutné dosud prohledávat jednotlivě
  • knihy a časopisy z knihoven VUT
    • celý obsah knihovního katalogu dosud dostupný pouze prostřednictvím OPACu
  • závěrečné práce a publikace z Digitální knihovny VUT
    • VŠKP, časopisy pod hlavičkou VUT, teze dizertačních prací a další
  • vybrané volně dostupné elektronické informační zdroje

Co dalšího Primo nabízí?

Jednotné rozhraní Primo umožňuje také plnohodnotnou správu čtenářského konta. Vzhledem k integraci knihovního katalogu umožňuje Primo rezervovat i prodlužovat jednotlivé tituly. Lze zde zobrazit stav konta, jednotlivé aktuálně vypůjčené knihy i pokuty.

Podrobnější informace a návody k systému naleznete na https://www.vutbr.cz/knihovny/primo.

A teď už nezbývá nic jiného než to zkusit!
http://primo.vutbr.cz

primi sui motori con e-max